Zaprzyjaźnione firmy

Gra popytu i podaży na rynku walutowym

Gra popytu i podaży na rynku walutowym
Gra popytu i podaży na rynku walutowym

Trzeba sobie uświadomić, że waluta jest takim samym towarem, jak wszystkie inne. Jest to podstawowa zasada, która ma przełożenie na wszystkie operacje, jakie możemy wykonywać na walutach niezależnie od naszego celu szczegółowego oraz skali naszych działań. Powinno to być w miarę oczywiste, ponieważ w dzisiejszych czasach wszystko jest towarem, ale w przypadku walut, pieniądza w ogóle, przyjedliśmy zakładać, że jest to neutralny środek płatniczy, który nie podlega zasadom gry popytu i podaży. Ludzie regularnie inwestujący na rynkach Forex wiedzą jednak lepiej. Waluty jak najbardziej podlegają grze popytu i podaży, co można wykorzystać do zarobienia całkiem niezłych pieniędzy.

Popyt na walutę

Popyt na walutę związany jest z szeregiem bardzo skomplikowanych czynników, z których najważniejszym jest stan gospodarki, ilość pieniądza w obiegu i tempo przyrastania wartości dodanej w gospodarce. Im więcej po prostu chcemy z tej gospodarki wyciągnąć, tym więcej będziemy potrzebowali środka płatniczego akceptowanego w tej gospodarce. Realnym problemem jest tutaj określenie, jak Duzy ten popyt realnie jest i jak będzie się kształtował w przyszłości, ponieważ dane tego typu zazwyczaj otrzymuje się ex post, jako elementy analizy przyszłości. Większy popyt na walutę będzie powiększał jej wartość, a popyt mniejszy będzie powodował jej wartości zmniejszenie.

Podaż waluty

Podaż waluty jest już znacznie prostszym od określenia czynnikiem ,ponieważ po części zależy od mechanizmów rynkowych i rośnie na przykład wtedy, kiedy spada popyt, co jest po prostu wynikiem spadku płynności waluty. W znaczącej mierze, wręcz w mierze zdecydowanej, największe znaczenie ma tutaj polityka monetarna kraju decydująca o tym, jak wiele waluty pompować w rynek. Jeśli mamy 1% czegoś, to coś jest więcej warte, niż gdy ta sama ilość tego dobra stanie się nagle odpowiednikiem 0,5% dobra na rynku. Dlatego powiększenie podaży pieniądza zawsze musi powodować spadek wartości pieniądza już obecnego. Co istotne, podaż pieniądza na rynek ma wręcz znaczenie dosłowne, ponieważ często oznacza zadłużenie się państwa w swoim własnym banku centralnym, co oznacza drukowanie pieniędzy, których jedynym realnym pokryciem jest przyrzeczenie spłaty w przyszłości.

http://forex-gielda.pl/